تبلیغات
پاتوق هندبالیست های ایران - منیسک داخلی
 
پاتوق هندبالیست های ایران
handball clup
 
 
سه شنبه 22 اسفند 1391 :: نویسنده : محمدفاضل شفیعی

منیسک داخلی به انگلیسی (Medial meniscus) یک ساختمان لیفی غضروفی(فیبروکارتیلاژ)محکمی است که در سمت داخل زانو،بالای لقمه(کوندیل)استخوان درشت نی قرار داشته و باعث تطابق سطح مفصلی طبق تیبیا(پلاتوی تیبیا(Tibial plateau))با سطح مفصلی استخوان ران(Femur) در سمت داخل زانو می گردد.علاوه بر منیسک داخلی،یک منیسک در خارج زانو به نام منیسک خارجی نیز وجود داشته که عامل تطابق سطح مفصلی در سمت خارج زانو است.منیسک داخلی به شکل C انگلیسی است که با عمیق تر کردن سطح مفصلی درشت نی(Tibia) در سمت داخل زانو،باعث تطابق بیشتر این قسمت از درشت نی با لقمه داخلی(Medial condyle) استخوان ران می گردد.

تصویر منیسک های داخلی و خارجی:

منیسک داخلی به انگلیسی (Medial meniscus) یک ساختمان لیفی غضروفی(فیبروکارتیلاژ)محکمی است که در سمت داخل زانو،بالای لقمه(کوندیل)استخوان درشت نی قرار داشته و باعث تطابق سطح مفصلی طبق تیبیا(پلاتوی تیبیا(Tibial plateau))با سطح مفصلی استخوان ران(Femur) در سمت داخل زانو می گردد.علاوه بر منیسک داخلی،یک منیسک در خارج زانو به نام منیسک خارجی نیز وجود داشته که عامل تطابق سطح مفصلی در سمت خارج زانو است.منیسک داخلی به شکل C انگلیسی است که با عمیق تر کردن سطح مفصلی درشت نی(Tibia) در سمت داخل زانو،باعث تطابق بیشتر این قسمت از درشت نی با لقمه داخلی(Medial condyle) استخوان ران می گردد.

تصویر منیسک های داخلی و خارجی:


بخش محیطی منیسک ها حاوی عروق خونی بوده که از طریق کپسول مفصلی و سینوویوم صورت می گیرد.این نواحی به هنگام آسیب قدرت ترمیم دارند.پارگی های بخش محیطی،همارتروز(تجمع خون در مفصل)را به همراه دارد.تغذیه خونی بخش مرکزی منیسک بوسیله غشای سینوویال و انتقال مواد از قسمت محیطی به بخش مرکزی صورت می گیرد.منیسک داخلی بیشتر در پایداری و ثبات مفصل زانو نقش دارد و این در حالی است که اهمیت اصلی منیسک خارجی را در انتقال نیرو می دانند.درصورت پارگی رباط متقاطع جلویی(ACL) و عدم درمان آن به هر دلیلی،برداشتن منیسک داخلی آسیب دیده،به میزان زیادی بی ثباتی مفصل زانو را تشدید می کند.

 

آناتومی منیسک داخلی

منیسک ها در مقطع،مثلثی شکل بوده و در حاشیه ها ضخیم تر هستند.منیسک داخلی،اتصالات محکمتری نسبت به منیسک خارجی داشته،بنابراین از تحرک کمتری برخوردار است.این منیسک به علت تحرک کمتر در ناحیه مفصلی،مستعد آسیب بیشتری در مقایسه با منیسک خارجی است.

 

اتصالات منیسک داخلی

 

مهمترین اتصالات منیسک داخلی شامل موارد ذیل است:

*اتصال به رباط متقاطع جلویی(ACL)

*اتصال به رباط طرفی داخلی(MCL)

 

*اتصال شاخ جلویی(قدامی) دو منیسک به یکدیگر توسط رباط عرضی زانو

 

*اتصال به لقمه درشت نی از طریق رباط شعاعی(لیگامان کروناری)

 

*اتصال به استخوان کشکک از طریق دو رباط به نام های رباط کشککی درشت نی(لیگامان پاتلوتیبیال) و رباط کشککی منیسک(لیگامان پاتلومنیسکال)

*اتصال به عضله نیم غشائی(سمی ممبرانوسوسSemimembranosus)

*منیسک داخلی در تمامی طولش در حاشیه ها به جزء شاخ های جلویی و پشتی،به کپسول مفصلی چسبندگی دارد*.این اتصال توسط دو رباط شعاعی(کروناری) و رباط کپسولی منیسک رانی(Meniscofemoral capsular ligament) صورت می گیرد.

 

نقش و عملکرد منیسک های زانو

 

مهمترین وظایف منیسک ها در مفصل زانو عبارتنداز:

*باعث افزایش ثبات(Stability) و پایداری مفصل می گردند.

*منیسک ها جذب کننده نیروها(Shock absorber) بوده و درنتیجه از فشارهای اضافی به مفصل و عناصر اطراف آن می کاهند.

*تغذیه غضروف های استخوان ران و درشت نی در ناحیه مفصل.منیسک ها همانند یک اسفنج آغشته به مایع،عامل انتقال مایع سینوویال بر روی غضروف ها هستند.

 

*افزایش تطابق در سطوح مفصلی ازطریق عمیق تر کردن سطوح فوقانی درشت نی در دو ناحیه مفصلی داخلی و خارجی.

 

*باعث کاهش میزان اصطکاک در سطوح مفصلی انتهای فوقانی درشت نی با انتهای تحتانی ران(مفصل تیبیوفمورال) می گردند.

*منیسک ها از گیرکردن سینوویوم میان لقمه(Condyle) های درشت نی و ران جلوگیری می کنند.

 

آسیب منیسک داخلی

به هنگام حرکات زانو،منیسک ها نیز به واسطه اتصالات بسیاری که به بخش های دیگر دارند،به جلو و عقب حرکت می کنند و این نیروها که همراه با فشارهای عمودی است،درحقیقت باعث پیچ و تاب خوردن منیسک ها می گردند.اگر نیروهای اعمال شده به گونه ای باشد که منیسک ها نتوانند حرکت مناسبی را انجام دهند،میان لقمه های استخوان ران و درشت نی گیرافتاده و دچار آسیب می شوند.اگر خم و راست نمودن زانو همراه با چرخش توام شود،مثلا زانوی ورزشکاری که در حالت چرخش است به یکباره صاف شود،پارگی منیسک ایجاد می گردد*.بسیاری از ضایعات منیسک داخلی ناشی از چرخش داخلی ناگهانی و نیرومند ران،همراه با خمیدگی نسبی زانو و قرارگیری محکم پا روی زمین است*.گاهی پارگی منیسک داخلی،پارگی رباط های دیگر زانو را نیز به دنبال دارد.خم بودن زانو در حالت ایستاده و چرخش خارجی که با نیروی والگوس(در حالت دور بودن ساق پا)توام می گردد،ممکن است علاوه بر پارگی منیسک داخلی،پارگی رباط های طرفی داخلی(MCL) و متقاطع جلویی(ACL) را ایجاد کند.

 

انواع پارگی منیسک ها

 

پارگی منیسک ها می تواند به صورت ذیل رخ دهد:

 

*پارگی طولی که شیوع بیشتری دارد.

 

*پارگی عرضی(افقی)

 

*پارگی مایل

*پارگی شعاعی(Radial)

*پارگی های ترکیبی

انواع پارگی منیسک ها در شکل زیر:

 

علایم آسیب

علایم ضایعه منیسک ممکن است در ارتباط با موارد زیر باشد:

*وجود درد که بسیاری از بیماران از آن شاکی هستند.

*تورم که بیشتر در موارد حاد دیده می شود.معمولا ضایعات حاد،تورم بیشتری نیز ایجاد می کنند.

 

*حساسیت به لمس که بیشتر در امتداد خط مفصلی است.

 

*احتمال قفل شدن مفصل زانو

 

*احتمال خالی کردن مفصل

 

*درصورت عدم درمان مناسب و یا زمانی که آسیب طولانی می شود،ضعف و آتروفی عضله چهارسر ران ایجاد می گردد.

 

روش های تشخیص

 

*تست های کلینیکی

 

*آرتروگرافی

 

*اسکن استخوان(Bone scan)

*ام آر آی(MRI)

 

*آرتروسکوپی

آرتروگرافی،ام آر آی و آرتروسکوپی از دقت بالایی جهت تشخیص آسیب منیسک ها برخوردار هستند.

 

درمان ضایعه منیسک داخلی

درمان ضایعات منیسک،با توجه به شدت علایم و میزان آسیب،بدون جراحی و یا جراحی است.

 

درمان بدون جراحی

اگر علایم بیمار خفیف باشد و فرد دچار قفل شدگی و یا تورم مکرر نگردد،معمولا نیازی به جراحی نیست.در این موارد،کنترل فعالیت های روزمره،پرهیزاز حرکات جهشی و به خصوص چرخشی در جهت بهبودی بیمار موثر است.در روش غیرجراحی،فیزیوتراپی با هدف کاهش درد،کاهش تورم و تقویت عضلات به صورت تدریجی کمک کننده است.

 

درمان با جراحی

زمانیکه علایم بیمار شدید باشد،به نحوی که فعالیت های روزمره اش دچار اختلال گردد،به جراحی نیاز است.درد و تورم شدید،قفل شدگی مکرر که عموما ضعف و آتروفی عضله چهارسر ران را به دنبال دارد،لزوم دخالت جراحی را مطرح می کند.

در طی جراحی هرچه بیشتر باید منیسک را حفظ نمود،زیرا برداشتن منیسک به طور کامل،معمولا طی 5 سال باعث آرتروز پیشرفته در زانو می شود و حتی باید گفت که 6 ماه پس از برداشتن منیسک،اولین علایم آرتروز در رادیوگرافی دیده می شود.جراحی ممکن است به صورت باز و یا ازطریق آرتروسکوپ انجام گردد.در هر دو روش جراحی منیسک(جراحی باز و یا جراحی آرتروسکوپی)دو شیوه معمول عبارتنداز:

 

*خارج کردن نسبی منیسک(منیسکوتومی پارشیال)

*ترمیم منیسک(Meniscal repair)

انجام فیزیوتراپی قبل و پس از عمل جراحی،به خصوص در ورزشکاران حرفه ای باعث بازگشت سریع تر و همچنین افزایش کیفیت عملکرد بیماران می گردد.

منابع
-*حیدریان،کیکاوس. آسیب های زانو در ورزشکاران.انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. چاپ اول. شابک:8-45-6473-964 
-ناصری، نسرین. فیزیوتراپی در ضایعات ارتوپدیک. چاپ اول، صبح سعادت،شابک: ۴-۷-۹۳۴۰۸-۹۶۴ 
-اعلمی هرندی، بهادر. اصول ارتوپدی و شکسته بندی. چاپ ششم، فروغ اندیشه، 
-*فراهانی،محمد،ترجمه تکنیکهای توانبخشی در طب ورزش،انتشارات سرواد،چاپ اول،شابک: 0-01-7273-964 
-یاسین،مرضیه.احمدی،امیر.فیزیوتراپی در ضایعات شایع عضلانی اسکلتی.جلد اول.چاپ کوثر.نشر ادیبان.بهار 88.شابک:5-70-7051-964-978 
-نوربخش،سید تقی.شایسته آذر،مسعود.ترجمه:معاینه فیزیکی ستون فقرات و اندام‌ها.چاپ اول.انتشارات جهاد دانشگاهی 

Darlene Hertling and Randolph M.Kessler.Management of Common Musculoskeletal Disorders.Third Edition.ISBN 0-397-55150-9 

Williams & Warwick. Gray's Anatomy.THIRTY-SEVENTH EDITION.ISBN:0 443 04177 6 

 

مطالب مرتبط:

 

 

  

منیسک خارجی

 صفحه منیسک خارجی که در سایت ویکی پدیا ایجاد کردم:

منیسک خارجی به انگلیسی(Lateral meniscus) همانند منیسک داخلی در زانو،یک ساختمان لیفی غضروفی(Fibroocartilage)است که در طرف خارج مفصل زانو،بالای لقمه یا کوندیل درشت نی قرار می گیرد و باعث تطابق سطح مفصلی طبق درشت نی(Tibial plateau) با سطح مفصلی استخوان ران در طرف خارج زانو می گردد.برخلاف منیسک داخلی که به شکل C انگلیسی است،منیسک خارجی به شکل O انگلیسی بوده و نسبت به منیسک داخلی تحرک بیشتری دارد.اتصالات کمتر منیسک خارجی به عناصر مفصل زانو،باعث تحرک بیشتر و درنتیجه آسیب کمتر آن نسبت به منیسک داخلی می گردد.

تصویر مفصل زانو:

 

منیسک خارجی نسبت به منیسک داخلی،اهمیت بیشتری از نظر انتقال نیرو به عناصر اطراف مفصل دارد.انتقال نیروها از طرف منیسک ها به خصوص منیسک خارجی،یک عامل مهم جهت کنترل فشارهای اعمال شده از ناحیه استخوان ران به مفصل بوده و درنتیجه باعث حفظ و نگهداری غضروف های زانو می گردد.منیسک داخلی برخلاف منیسک خارجی،بیشتر در ثبات و پایداری مفصل نقش دارد.برداشتن منیسک خارجی منجربه اعمال نیروهای شدید به غضروف های مفصلی می گردد.تخریب غضروف های مفصل،عامل آرتروز زود هنگام در مفصل زانو است.

آناتومی منیسک خارجی

منیسک خارجی برخلاف منیسک داخلی،به کپسول مفصلی اتصال ندارد و اتصالات آن به گونه ای است که درنهایت از تحرک بیشتری نسبت به منیسک داخلی برخوردار بوده و به همین دلیل به هنگام اعمال فشارهای غیرطبیعی به مفصل،کمتر دچار ضایعه می گردد.

اتصالات منیسک خارجی

اتصالات منیسک خارجی در مفصل زانو عبارتنداز:

*اتصال به استخوان کشکک از طریق دو رباط بنام های رباط کشککی درشت نی(لیگامان پاتلوتیبیال) و رباط کشککی منیسک(لیگامان پاتلومنیسکال)

*اتصال به لقمه(کوندیل)های استخوان درشت نی از طریق رباط شعاعی(لیگامان کروناری)

*اتصال به رباط متقاطع جلویی(ACL)

 *اتصال شاخ جلویی منیسک های داخلی و خارجی به یکدیگر به واسطه رباط عرضی

*اتصال به عضله پوپلیتئوس(Popliteus)

*اتصال به رباط متقاطع پشتی(PCL)

*اتصال به دو رباط دیگر بنام های منیسک فمورال جلویی و رباط منیسک فمورال پشتی

نقش و عملکرد منیسک های زانو

مهمترین وظایف منیسک ها در مفصل زانو عبارتنداز:

*باعث افزایش ثبات(Stability) و پایداری مفصل می گردند.

*منیسک ها جذب کننده نیروها(Shock absorber) بوده و درنتیجه از فشارهای اضافی به مفصل و عناصر اطراف آن می کاهند.

*تغذیه غضروف های استخوان ران و درشت نی در ناحیه مفصل.منیسک ها همانند یک اسفنج آغشته به مایع،عامل انتقال مایع سینوویال بر روی غضروف ها هستند.

*افزایش تطابق در سطوح مفصلی ازطریق عمیق تر کردن سطوح فوقانی درشت نی در دو ناحیه مفصلی داخلی و خارجی.

*باعث کاهش میزان اصطکاک در سطوح مفصلی انتهای فوقانی درشت نی با انتهای تحتانی ران(مفصل تیبیوفمورال) می گردند.

آسیب منیسک خارجی

در بسیاری از منابع،بر این مسئله اتفاق نظر وجود دارد که به طورکلی،پارگی منیسک خارجی کمتر از پارگی منیسک داخلی رخ می دهد.دو عامل مهمی که در ارتباط با تحرک بیشتر منیسک خارجی و درنتیجه آسیب کمتر آن مطرح می کنند عبارتنداز:

 1- اتصالات کمتر منیسک خارجی نسبت به منیسک داخلی

 2-بالاتر بودن لقمه(کوندیل)خارجی استخوان ران نسبت به لقمه داخلی آن

اگرچه در گذشته،میزان پارگی منیسک داخلی نیز خیلی بیشتر از منیسک خارجی مطرح گردیده است و هنوز هم ممکن است چنین باوری نیز وجود داشته باشد،اما امروزه با گسترشآرتروسکوپی جهت تشخیص و درمان مشکلات زانو،باور گذشته تغییر کرده است.پس از رواج آرتروسکوپی و مطالعه بیشتر روی آمارها دیده می شود که آمار پارگی منیسک خارجی نزدیک به پارگی منیسک داخلی است و این کمی علایم بیمار است که وی را وادار به جراحی نمی کند#.درحقیقت پس از آسیب منیسک خارجی،بیمار علایم کمتری از نظر شدت درد و میزان قفل شدگی زانو گزارش می دهد.

انواع پارگی منیسک ها

پارگی منیسک ها می تواند به صورت ذیل رخ دهد:

*پارگی طولی

*پارگی افقی یا عرضی

*پارگی مایل

*پارگی شعاعی

*ترکیبی از پارگی های فوق

علایم آسیب

مهمترین علایم ضایعه منیسک ها شامل:

*درد

*تورم

*حساسیت به لمس(بیشتر در امتداد خط مفصلی)

*ممکن است قفل شدن مفصل زانو اتفاق افتد.

*احتمال خالی کردن مفصل زانو وجود دارد.

*ضعف و آتروفی عضله چهارسر ران پس از چند هفته از زمان ضایعه

روش های تشخیص

مهمترین روش های تشخیص ضایعه منیسک عبارتنداز:

*تست های کلینیکی

*ام آر آی

*آرتروگرافی

*اسکن استخوان

*آرتروسکوپی

درمان ضایعه منیسک خارجی

در ارتباط با درمان منیسک خارجی ببینید:منیسک داخلی(بخش درمان)

جستارهای وابسته
-زانو 
-منیسک داخلی 
-درد زانو 
-آرتروز زانو

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 14 تیر 1397 10:37 ق.ظ
Hаving гead this I thought it was extremely informative.
Ι apprecciate you finding tһe tіme and energy to
рut this short article tⲟgether. I once agin find myѕeⅼf spending way tоo much time Ƅoth reading аnd posting comments.
But so what, it waas stilll worthwhile!
پنجشنبه 31 خرداد 1397 05:45 ق.ظ
Terrific work! This is the kinnd of іnformation thаt are
supposed tο be shared across the internet. Shame on thee seek engines fοr no ⅼonger positioning tһis publish upper!
Ϲome on over ɑnd talk oѵer with my web site .
Тhank yoս =)
شنبه 26 خرداد 1397 01:06 ب.ظ
I have to thank you for the effkrts yyou hɑᴠe pᥙt in penning tһis site.
I reaally hope tо view the same high-grade c᧐ntent by yoou in thee future ɑѕ ѡell.
In truth, your creative writing abilities һas inspired mе to get
myy ѵery ownn webssite noᴡ ;)
پنجشنبه 24 خرداد 1397 08:06 ق.ظ
It's tthe beѕt time to make somе plans for the future
and it is time to bе happy. I have read thiѕ pos
and іf Ι сould Ӏ desire tto sᥙggest you some interesting things
or suggestions. Maybe youu can write next articles referring tօ this article.
I wіsh to rеad eѵen more things aƄoսt it!
جمعه 21 اردیبهشت 1397 11:18 ب.ظ
We stumbled over here different web address annd thought I might
as well check things out. I liie what I see so now i am foollowing you.
Lookk forward to lloking intyo your web page repeatedly.
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 07:57 ق.ظ
Hi, Neat post. There's a problem with your website in web explorer,
might test this? IE still is the marketplace leader and a gokod section of other folks will pass over your fantastic writging due to this problem.
شنبه 1 اردیبهشت 1397 02:07 ق.ظ
Hello There. I found yopur blog using msn. Thhis iss a very well writyen article.
I will be sure to blokmark itt and return tto read moree of yur useful info.
Thasnks ffor the post. I'll certasinly comeback.
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:20 ب.ظ
An interesting discussion is worth comment. There's no doubt that
that you need to write more on this subject matter, it might not be a
taboo matter but usually people don't speak about such issues.

To the next! Best wishes!!
یکشنبه 15 مرداد 1396 04:09 ب.ظ
If you wish for to increase your familiarity only keep visiting this web page and be updated with the most
recent gossip posted here.
شنبه 14 مرداد 1396 12:11 ق.ظ
Pretty! This was a really wonderful post. Many thanks for supplying this information.
جمعه 13 مرداد 1396 12:22 ب.ظ
This is very interesting, You're a very skilled
blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your fantastic post.
Also, I've shared your web site in my social networks!
شنبه 7 مرداد 1396 05:55 ب.ظ
Hi there, I enjoy reading all of your post. I like to write a little comment to support you.
شنبه 7 مرداد 1396 05:45 ب.ظ
With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright
infringement? My blog has a lot of exclusive
content I've either created myself or outsourced but it appears
a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any solutions to help stop content from
being stolen? I'd definitely appreciate it.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : محمدرضا شفیعی
نظرسنجی
بهترین تیم باشگاهی هندبال جهان؟بهترین تیم باشگاهی هندبال جهان؟جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :